Knjigovodstvene usluge za hotele, hostele i motele

Vođenje hotela, hostela i motela je zahtevan posao. Potrebno je organizovati, ispratiti i obaviti veliki broj različitih operacija kako bi objekat nesmetano funkcionisao. Sve ove aktivnosti moraju biti zabeležene i adekvatno sistematizovane u poslovnim knjigama klijenta.

U hotelijarskoj delatnosti naročito je kompleksno knjigovodstveno evidentiranje nastalih poslovnih promena obzirom da se tu prepliću elementi različitih delatnosti. Tačno i ažurno vođenje poslovnih knjiga, evidencija o nabavci robe i repromaterijala, rezervacije, promet gostiju, kao i dnevni promet hrane i pića samo su neki od poslova koji moraju biti pažljivo i uredno sistematizovani. Zato ovaj posao prepustite stručnjacima a vi se posvetite unapređenju svojih usluga i svojim gostima.

 

TOP