Izrada biznis plana kojem nijedna banka neće odoleti

Imate savršenu poslovnu ideju za koju verujete da se može razviti u uspešan posao? Rešili ste da pokrenete biznis ili unapredite postojeći, predstavite nov proizvod ili uslugu? Sve što vam nedostaje jesu novčana sredstva, a jedini način da do njih dođete jeste kredit kod neke od banaka. Problem nastaje jer banke naročito pred preduzetnike početnike postavljaju brojna pravila i komplikovane zahteve. U prethodnom periodu kod nas je samo nekoliko poslovnih banaka odobravalo kredite početnicima u biznisu i to po veoma rigoroznim uslovima. Šanse da samostalno dobijete kredit ukoliko ste na početku poslovanja ponekad su jednake dobitku na lutriji. Ipak, za sve postoji rešenje. Da bi vam uopšte odobrili kredit i povoljne uslove jedan od najvažnijih dokumenata je kvalitetan i profesionalno izrađen biznis plan za potrebe kreditiranja. Prilikom odobravanja dugoročnih investicionih kredita, banke zahtevaju da im se, uz ostalu neophodnu dokumentaciju, na uvid dostavi i biznis plan koji prezentuje najvažnije elemente konkretnog investicionog poduhvata i način na koji će biti realizovan. Dobro napisan biznis plan mora da sadrži željene poslovne ciljeve i potrebne strategije i konkretne korake za postizanje zacrtanih ciljeva.
Kako da sami napišete biznis plan? Najpošteniji odgovor bio bi - nemojte ni pokušavati. Prepustite izradu biznis plana za kreditiranje iskusnim finansijskim stručnjacima i osigurajte sebi kapital za početak ili unapređenje poslovanja.

Šta sadrži dobar biznis plan za kreditiranje?

Biznis plan je dokument koji na jednom mestu pruža sve relevantne informacije o poslovanju jednog preduzeća, kao i perspektive kompanije i njen razvojni potencijal. Forma biznis plana zavisi od vrste delatnosti kojom se preduzeće bavi i veličine samog preduzeća. On mora da sadrži podatake o osnovnim principima i načelima kompanije, prošlost, aktuelno stanje i planove za budućnost, informacije o proizvodima i uslugama, prodaji, menadžmentu, planovima i potrebama za novim tehnologijama, sistemu kvaliteta, tržištima, finansijskim analizama i projekcijama... Ono što poslovnu banku, potencijalnog kreditora, najviše interesuje jeste na koji način ona može povratiti uloženi novac. Zato, kada se biznis plan priprema za potrebe podnošenja kreditnog zahteva kod banke, fokus treba staviti na isplativost projekta, u smislu finansijskih projekcija koje će potvrditi opravdanost ulaganja.

Zašto da izradu biznis plana poverite nama?

Biznis plan za apliciranje za kredit kod poslovnih banaka mora imati dobro razrađene finansijske pokazatelje, jer su oni bitni kreditnim službenicima za procenu kreditne sposobnosti i rizika povrata kredita. Agencija Labović doo više od dve decenije uspešno se bavi knjigovodstvenim uslugama, istraživanjem tržišta i izradom biznis i reklamnih planova za preduzeća različitih delatnosti i veličina. Naš tim čine iskusni stručnjaci iz oblasti finansija i ekonomije koji su svoja znanja i praktične veštine sticali u prestižnim evropskim obrazovnim centrima i radili na velikim međunarodnim i domaćim projektima. Imamo sve stručne kapacitete za izradu biznis planova za kreditiranje kod domaćih i stranih banaka za sve vrste preduzeća, od onih mikro do velikih multinacionalnih kompanija. Kao rezultat toga, karakteriše nas izuzetno veliki procenat uspešnosti odobrenih kredita na osnovu biznis planova koje smo izradili za naše klijente. Potvrda kvaliteta naših usluga je i dugačka lista velikih i manjih, domaćih i stranih preduzeća različitih delatnosti koja nam iznova ukazuju svoje poverenje i rado nas preporučuju. Ukoliko vam je potreban biznis plan za dobijanje kredita kod poslovnih banaka koji će vam doneti potrebna sredstva za vaše poslovanje, kontaktirajte nas. Možete zakazati i besplatne i neobavezujuće konsultacije na kojima ćemo pronaći efikasno rešenje potpuno u skladu sa vašim potrebama, željama i mogućnostima.

TOP