Knjigovodstvene usluge za menjačnice

Ukoliko ste odlučili da se bavite manjačkim poslovima ili već imate menjačnicu a treba vam pouzdan knjigovođa, kontaktirajte nas i uverite se u našu stručnost i znanje. Specifičnost vođenja prihoda u poslovnim knjigama menjačnica se ogleda u tome što prihodi ostvareni vršenjem ovih poslova ne podležu samo kontroli Poreske uprave, već i Narodne banke Srbije i Deviznog inspektorata. Prema tome, za uspešno i nesmetano poslovanje svake menjačnice moraju se detaljno ispuniti i poštovati svi uslovi propisani Zakonom o deviznom poslovanju.

U obavljanju menjačkih poslova koristi se standardni softver. Ovlašćeni menjač može koristiti softver banke s kojom ima zaključen ugovor ili softver Narodne banke Srbije, na osnovu podnetog zahteva i zaključenog ugovora. Ukoliko osnivate menjačnicu, pozovite nas, uputićemo vas u sve pojedinosti i pomoći pri osnivanju bez ikakve naknade.

TOP